Varakļāni.07.05.2011.

2011.gada ziemā tika saņemts Edgara Gaigalnieka ziņojums par to, ka netālu no Varakļāniem mežā aptuveni 100 metri no „Ceplīši” mājām atrodas 2 bedres, kurās redzamas SA karavīru bruņu ķiveres un kauli . 07.05.2011 ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka netālu no mājām purvainā vietā atrodas 2 bedres ar SA karavīru mirstīgajām atliekām. Vienā bedrē tika atrastas 2 SA karavīru mirstīgās atliekas un bet otrā 1 SA karavīra mirstīgās atliekas . Pie kritušajiem tika atrastas atsevišķas personīgās mantas un bruņojuma paliekas. Diemžēl netika atrasti priekšmeti, ar kuru palīdzību būtu iespējama kritušo identifikācija. Uz vietu izbrauca M.V.ZVAIGZNE „SKRĪVERI” grupas biedri 3 cilvēku sastāvā .