Variešu pagasts 08.10.2017.

04.10.2017., tika saņemts Veltas Satņikas ziņojums , par to ,ka Krustpils novadā , Variešu pagastā   , pēckara periodā uz lauka pretī mājām bijuši vairāki koka krusti. Ziņotāja izteica minējumu ,ka tie varēja būt vācu armijas karavīru apbedījumi. Vēlākā periodā krusti novākti un viss nolīdzināts.Tika ievākta papildus informācija veicot iedzīvotāju aptauju par šo vietu.  No  Jāņa Amata tika iegūta informācija ,ka šajā vietā apglabāti 1944 gada vasarā nošautie vācu armijas dezertieri kopskaitā līdz 5 karavīri.07.10.2017., norādītajā vietā ierodoties kopā ar zemes īpašnieku Jāni Vīksni tika  veikti vairākās vietās kontrolrakumi , kā rezultātā tika atrasti vairāku karavīru mirstīgās atliekas . Kontrolrakuma veikšanas laikā garāmbraucošie un ejošie vietējie iedzīvotāji ziņoja , ka šajā vietā tikusi novērota „melno racēju”palielināta interese .Zemes nomātājs paziņoja , ka tuvākajās dienās plānots šo zemi uzart un apsēt . Par konstatēto faktu tika ziņots M.V.Zvaigzne valdei un biedriem. Apspriežoties un izvērtējot visus apstākļus tika pieņemts lēmums veikt ārkārtas 5 atrasto karavīru mirstīgo atlieku ekshumāciju.08.10.2017., šajā vietā ieradās M.V. Zvaigzne biedri , 10 personu sastāvā kuri uzsāka ekshumācijas darbus.Darbus apgrūtināja sliktie laika apstākļi (lietus un vējš). Ekshumācijas darbu veikšanas laikā tika konstatēts, ka šajā vietā atrodas lielāki apbedījumi ,kā sākotnēji tika domāts un tika saņemta pirmatnējā informācija. Ņemot vērā iepriekš saņemto informāciju par „melno racēju” interesi par šo vietu , kā arī izvērtējot visu saņemto informāciju un ņemot vērā radušos apstākļus grupā tika pieņemts lēmums ekshumācijas darbus nepārtraukt un pabeigt ekshumācijas darbus , par ko ziņojot BKK Jēkabpils nodaļas vadītājam J. Amatam un biedrības” Meklēšanas vienība Zvaigzne „ . Kopumā tika atrastas 14 karavīru mirstīgās atliekas. Paldies visiem kuri palīdzēja .