Aiviekste 22-23.09.2012.

2012. gada 22. septembrī veicot informācijas pārbaudi par karavīru apbedījuma vietu Pļaviņu novadā, Aiviekstes pagastā tika apsekota „Ambaiņu” zemes meža teritorija . Netālu no ceļa , mežā tika atrasts VA armijas karavīru apbedījuma vieta. Ekshumācijas veikšanas laikā tika atrastas 7 vācu armijas karavīru mirstīgās atliekas. Pie kritušajiem atrastas identifikācijas žetonu pusītes un atsevišķas personīgās mantas. Veicot vietas izpēti tika konstatēts ,ka darbi jāturpina jo iespējams šajā vietā ir vēl kādi kritušo karavīru apbedījumi . Ekspedīcijā piedalījās M.V.ZVAIGZNE Skrīveru un Bauskas grupu biedri .