Kurmene 22.07.2017.

2017.gada 16. Jūlijā tika saņemts Aigara Kociņa ziņojums, ka Kurmenes pagastā ceļa malā atrodas vācu karavīru apbedījumi ,kuri miruši 1944 gadā . 22.07.2017., biedrības biedri ieradās norādītajā vietā un uzklausīja Aigara Kociņa stāstījumu un uzsāka karavīru apbedījumu meklēšanu.  Meklēšanas darbu laikā tika konstatēts ,ka iespējamie vācu karavīru apbedījumi atrodas zem autoceļa braucamās daļas un līdz ar ko patreizējā brīdī nav atgūstami.  A.Kociņš uzrādīja arī citas vietas kur iespējams varētu atrasties karavīru apbedījumi ,taču pārbaudot  informācija nestiprinājās.  Bij arī atsevišķi zemes īpašnieki  , kuri neļāva apsekot savu zemi un pārbaudīt leģendu par kritušu  karavīru apbedījumiem. Paldies Aigaram Kociņam par palīdzību kritušo karavīru meklēšanā!