29.09.2013.Zāģeri.

2013. gada 16.septembrī tika saņemts ziņojumsno valsts policijas ,par to ka Mazzalves pagastā pie Zāģeru kapsētas , mežā atrasti civēka kauli-iepējams karavīra ,kurus izrakuši marodieri. Veicot pirmreizējo vietas apsekošanu tika konstatēts, ka kaujas pozīcijās – ierakumā atrodas bedre . Veicot bedres izpēti tika atrasti cilvēka kaulu fragmenti un ekipējuma daļas. Laika trūkuma dēļ darbus pārtrauca. 29.09.2013.gadā pārbaudes darbi tika turpināti ,kura laikā tika noskaidrota kritušā karavīra armijas piederība-sarkanarmietis un atrastas kritušā personīgās mantas.