Atašiene 14.08.2010

2009. gada nogalē tika saņemts ziņojums no Riharda Liepkalna, ka Atašienes pagastā netālu no mājām „Putniņi” un „Troškas” ceļa malā 1944.gada vasarā aprakti mirušie Vācu armijas kareivji. Savukārt Teiču purva malā atrodas daudzu kritušo kareivju mirstīgās atliekas-kauli .Finansu līdzekļu trūkuma dēļ uz norādīto vietu ekspedīcija devās tikai 2010. gada vasarā. 2010. gada 14. augustā uz norādīto vietu izbrauca M.V.ZVAIDZNE Skrīveru grupa trīs biedru sastāvā . Pie „Trošku” un Putniņu mājām tika veikti kontrolrakumi . Karavīru mirstīgās atliekas netika atrastas . Karstuma dēļ netika apsekota arī Teiču purva nomale. Apspriežoties uz vietas , ņemot vērā lielo karstumu un laika trūkumu tika pieņemts lēmums ekspedīciju atkārtot 2011 gada pavasarī-vasarā .