Ērgļu novads, Sausnēja 07.08.2017.

2017. gada 7.augustā tika saņemts ziņojums ,ka Sausnējas pagastā apsekojot zemi saimnieks   uz  lauka atradis zābaku , kurā iekšā atrodas cilvēka kauli. Ierodoties zemes saimnieka norādītajā vietā  un apskatot zābaku ar kauliem tika secināts , ka atrasts ir vācu karavīra zābaks. Ņemot vērā , ka zābaka atrašanas vietā ir sējumi kuri vēl nav novākti  tika panākta vienošanās ar zemes saimnieku ,ka pēc ražas novākšanas  biedrības biedri veiks šis vietas apsekošanu un kritušā karavīra mirstīgo atlieku meklēšanu.