Daugavpils novads 04.10.2014.

2014.gada 4. oktobrī , Meklēšanas biedrības” ZVAIGZNE” biedri piedalījās Meklēšanas  organizācijas “DAUGAVA” organizētajā pasākumā Daugavpils novadā ,Nīcgales pagasta teritorijā. Tika apsekots Daugavas krasts un saimnieka -ziņotāja zemes īpašums. Šajā reizē tika atrastas iespējams 1 pasaules karā kritušo karavīru mirstīgās atliekas, kā arī munīcijas un ekipējuma  paliekas . Atpakaļcelā tika apsekotas 1944. gada kaujas vietas.