Saldus vācu karavīru kapsētā apglabāto Latviešu karavīru dati .

 Saldus kapsētā apbedīto Kritušo Latviešu karavīru saraksti
NPK Uzvārds Vārds Dzimšanas datums Miršanas datums
1 Alehna (Olechno) Andrejs 24.03.1945
2 Atvars Rūdolfs 02.05.1915 23.03.1945
3 Badītājs Voldemārs 27.11.1910 07.03.1945
4 Balcers Vladimirs 11.10.1924 07.01.1945
5 Balodis Imants 06.10.1926 20.02.1945
6 Balodis Jānis 10.01.1914 20.03.1945
7 Becka Alfons 25.07.1920 febr.45
8 Bergs Voldemārs 05.05.1924 14.10.1944
9 Bērtulis Jānis
10 Bērziņš Artūrs 22.10.1910 19.02.1945
11 Bērziņš Jānis 1907 24.03.1945
12 Biemelis Jānis 10.11.1915 20.03.1945
13 Bikovskis Francis 10.10.1925 24.12.1944
14 Binduks Pēteris 17.04.1908 04.10.1944
15 Birgersons Imants 07.05.1926 17.02.1945
16 Birzele Ernests 12.06.1921 23.12.1944
17 Bite Visvaldis 24.01.1945
18 Blankers Martiņš 10.03.1924 25.12.1944
19 Blome Rūdolfs 12.03.1910 28.01.1945
20 Blumbergs Edgars 02.06.1910 17.02.1945
21 Bogdanovs Vasilijs 24.11.1919 03.08.1944
22 Brīvnieks Kārlis,Ēriks 04.12.1916 18.08.1944
23 Bulis Jānis 05.08.1908 15.09.1944
24 Busnevics Kriss 22.02.1923 23.03.1945
25 Cīrulis Jānis 28.11.1926 17.02.1945
26 Daibe Pēteris 18.08.1920 16.02.1945
27 Dābols Mārtiņš 30.11.1908 23.12.1944
28 Dārznieks Jānis 18.01.1927 25.09.1944
29 Dāvids Harijs 05.02.1918 21.08.1944
30 Deksnis Antons 29.11.1924 24.03.1945
31 Diete Alberts 10.04.1905 05-09.03.1945
32 Egle Veldemaus 09.09.1918 11.03.1945
33 Faubenbergs Imants 25.05.1926 19.02.1945
34 Fengels Ernests 31.05.1911 18.09.1944
35 Francis Ilgvars 08.10.1924 18.10.1944
36 Gaida Rūdolfs 14.07.1926 22.12.1944
37 Gaitars Rūdolfs 29.05.1907 22.03.1945
38 Gederovics Antons 26.10.1901 19.08.1944
39 Germanis Jūlijs 15.01.1910 15.10.1944
40 Gluszaks Romāns 17.07.1915 apr.45
41 Gobiņš Jānis, Augusts 03.12.1917 21.08.1944
42 Goldbergs Kārlis 15.06.1906 30.10.1944
43 Gravelsiņš Vilis 27.10.1911 03.04.1945
44 Grigorjevs Andrejs 12.06.1921 19.11.1944
45 Gūslis Arvīds 06.09.1926 24.02.1945
46 Gūtmanis Vilis 31.03.1945
47 Jansons Arvīds 01.08.1911 26.04.1945
48 Joksts Jānis 01.05.1910 22.03.1945
49 Jura Antons 03.06.1911 08.12.1944-30.04.1945
50 Kalenbude Jānis 25.07.1915 17.08.1944
51 Kauls Ervīns 17.07.1924 30.12.1944
52 Kārkliņš Arvīds 18.08.1919 18.08.1944
53 Kliests Jānis 11.07.1912 10.11.1944
54 Kolosovs Andrejs 02.10.1920 18.02.1945
55 Kotaljanietis Antons 1921 24.03.1945
56 Kovaļevs Stefans 14.12.1919 21.12.1944 -16.01.1945
57 Kozlovskis Kārlis 11.05.1925 24.03.1945
58 Krakops Jāzeps 03.04.1921 05.04.1945
59 Krastiņš Osvalds 09.04.1909 18.10.1944
60 Kreisle Alfons 12.03.1910 01.11.1944
61 Krēgers Valdemārs 09.09.1944
62 Lagzdiņš Jānis 28.11.1925 26.03.1945
63 Langmanis Imants 11.04.1945
64 Lapsevskis Uldis, Eduards 02.11.1922 22.11.1944
65 Lecis Kārlis,Arvīds 27.07.1913 24.02.1945
66 Legovds Eduards 29.09.1925 19.02.1945
67 Leinbergs Velis 24.05.1922 25.03.1945
68 Lekteris Kārlis 30.03.1945
69 Lenkats Osvalds 10.01.1923 01.11.1944
70 Letkovskis Jēkabs 04.12.1914 26.03.1945
71 Liepiņš Arvīds,Kārlis 15.11.1906 18.02.1945
72 Linde Visvaldis 13.01.1909 28.12.1944
73 Lukšs Alfons 12.06.1906 27.03.1945
74 Lūsis Kārliņš 21.05.1923 07.09.1944
75 Martinsons Artūrs 21.03.1917 25.04.1945
76 Mednis Jānis 16.05.1922 16.02.1945
77 Melis Arvīds 01.05.1924 22.02.1945
78 Melnacis Otto 01.04.1912 26.02.1945
79 Mideris Osvals 03.05.1924 23.02.1945
80 Miezitis Oskars 23.11.1903 22.10.1944
81 Miezitis Roberts 29.05.1918 21.02.1945
82 Miķelsons Voldemārs 25.08.1920 28.04.1945
83 Millers Voldemārs 25.06.1918 21.02.1945
84 Mīkstais Jāzeps 14.10.1918 01.05.1945
85 Muktopāvuls Jānis 15.02.1909 05.01.1945
86 Mūrnieks Arvīds 31.10.1914 02.03.1945
87 Norgailis Ludvigs,Voldemārs 31.03.1906 19.02.1945
88 Novikovs Leonhards 11.04.1926 23.03.1945
89 Opielka Alfons 30.05.1911 24.11.1944
90 Paukenvalds Ēvalds 07.09.1911 29.10.1944
91 Pērkons Artūrs 08.05.1903 23.02.1945
92 Pinķis Jānis 19.05.1911 20.02.1945
93 Pinķis Osvalds 24.08.1914 19.02.1945
94 Pinnis Eduards 14.01.1919
95 Plaudis Jānis 31.10.1912 21.03.1945
96 Prods Jānis 21.09.1918 19.08.1944
97 Pukins Antons 19.05.1911 07.04.1945
98 Pundurs Jānis 03.03.1913 23.02.1945
99 Purviņš Eduards 19.05.1922 08.08.1944
100 Radovskis Alfons 11.11.1919 03.04.1945
101 Raida Leo 31.03.1914 01.01.1945
102 Rieksts Ansis, Ilmārs 16.06.1922 28.02.1945
103 Rīmanis Jānis 02.08.1921 23.02.1945
104 Romanovskis Jāzeps 20.10.1914 27.04.1945
105 Romis Kārlis 22.06.1921 05.01-08.01.1945
106 Rumpītis Rūdolfs 10.06.1906 25.01.1945
107 Ruskis Emīls 07.09.1924 23.02.1945
108 Sablis Egons 20.03.1911 25.12.1944
109 Sabulis(Sablis) Egons 20.03.1911 25.12.1944
110 Sadovskis Floreans 18.02.1913 19.02.1945
111 Skadulis Gunārs 10.05.1924 23.02.1945
112 Skarupke Ernests 10.10.1906 21.03.1945
113 Skeranskis Pēteris 23.08.1915 07.12.1944
114 Spricis Alfrēds 18.07.1926 24.02.1945
115 Spulle Viesturs 28.06.1923 23.03.1945
116 Spura(Spyura) Ludwigs 14.08.1910 04.11.1944
117 Stepanovs Jānis 10.04.1922 17.02.1944
118 Stepens Kristaps 20.07.1911 26.04.1945
119 Strazdiņš Arvīds, Rūdolfs 19.03.1911 13.08.1944
120 Sudakovs Ivans 01.01.1915 22.11.1944
121 Svikulis Edgars 12.01.1913 20.03.1945
122 Švarcs Jānis 18.08.1918 26.04.1945
123 Tauriņš Zigurds 20.06.1926 17.02.1945
124 Tenisons Eduards 28.08.1922 24.03.1945
125 Teterovskis Uldis 18.08.1925 25.03.1945
126 Timbors Ēriks 21.04.1923 20.02.1945
127 Treimanis Arnolds 16.10.1918 21.03.1945
128 Ulfans Pēteris 01.08.1923 05.04.1945
129 Ulmanis Ernests 25.10.1924
130 Ulmanis Gunārs 13.09.1925 23.02.1945
131 Ungurs Kārlis 10.03.1913 31.12.1944
132 Upolis(Upualis) Ernests 31.05.1926 19.03.1945
133 Valainis Aleksandrs 04.07.1923 22.02.1945
134 Vācietis Jānis 20.11.1924 25.03.1945
135 Veinbergs Pēteris 24.12.1944
136 Vingra Nikodems 21.05.1921 22.02.1945
137 Voits Francisks 08.02.1923 20.10.1944.
138 Zappe Bruno 04.08.1922 19.08.1944
139 Zariņš Aroīds 21.01.1915 03.10.1944
140 Zariņš Jānis 17.04.1924 10.01.1945
141 Zaurs Jānis 13.06.1921 24.03.1945
142 Zemelka Alfrēds 21.10.1922 06.11.1944
143 Zemelka Max 16.07.1914 marts.45
144 Zvanītājs Hugo 14.01.1915 23.02.1945
145 Zvārgulis Alfrēds,Juris 23.11.1920 05.11.1944
146 Zvēriņš Jānis 02.02.1919 17.02.1945