Kontakti-Контакты-Kontakt

MEKLĒŠANAS VIENĪBA „ZVAIGZNE”

Reģistrācijas Nr.40008154021 , “Rumuļi”,Sausnējas pagasts. Madonas novads. LV5841 ,tālrunis :+371 26371827  , e-pasts : m.v.zvaigzne@inbox.lv
Kancelejas adrese: Raiņa iela 9b-4 . Lielvārde . Ogres novads . LV5070

Bankas rekvizīti:
Swedbank AS
S.W.I.F.T. HABALV22
Konts:  LV40HABA0551030176482

MEKLĒŠANAS VIENĪBA ”ZVAIGZNE

 Informāciju par Latvijas reģioniem var sūtīt uz e-pastu m.v.zvaigzne@inbox.lv  , vai zvanīt uz telefonu 26371827.