Krustpils novads 16.-17.06.2018.

16.06.2018., rītā Jēkabpilī , Zīlānos esošajā DUS ”VIRŠI” ierodas vīri un sievas raibās formās. Viņi nav karavīri un nav mednieki. Viņi ir biedrības Meklēšanas vienības „ZVAIGZNE” biedri, kuri atbraukuši no Latgales, Zemgales ,Vidzemes un Kurzemes , lai kopā Krustpils novadā meklētu 1944. gadā  kaujās kritušos karavīrus. Pirms meklēšanas darbu uzsākšanas biedri dodās uz Variešu pagastu ,kur apmeklē novadpētniecības muzeju un iepazīstas ar pagasta vēsturi kara laikā. Pēc muzeja apmeklējuma visi dodas uz mežu. Pirms kritušo karavīru meklēšanas notiek īsa sapulce , kuras laikā visi klātesošie tiek iepazīstināti ar noteikumiem kurus jāievēro un tiek izklāstīts darbības plāns un sadalīti izpētes sektori . Meklēšanas darbs var sākties.  Spīd saule, karsti, nav ne vēja plūsmiņas, grūti . Metru pēc metra ,augstieni pēc augstienes, gravu pēc gravas lēnām un sistemātiski biedri pārskata ieplakas , kara laikā izraktos ierakumus līdz beidzot paradās pilnas un šautas patronu čaulītes. Tad tiek atrastas ložmetēju ligzdas. Uz brustvēra malas biezā slānī izšautu patronu čaulīšu vaļņi . Tiek izpētīti šaušanas sektori un salīdzināti ar arhīva datiem. Tie sakrīt. Darbi turpinās. Tiek atrastas nesprāgušas granātas , artilērijas lādiņi ,patronas daudz lādiņu šķembu un izšautu ložu. Taču kritušos neizdodas atrast.  Vai tā laika liecinieki melo? Vai arhīvos atrodamie dokumenti ir patiesi? Vai mēs meklējam  tajā vietā? Vakarā pirms naktsmiera spriež meklētāji. Nākamajā rītā darbi turpinās. Tiek apsekoti nākošie sektori. Un atkal patronas, šķembas un cerības. Vakarā darbi tiek pārtraukti. Jādodas mājās jo nākamā diena ir darba diena. Pēdējās sarunas, laba ceļa vēlējumi un dodamies pa mājām.  Bet meklēšanas darbi ar to nebeidzās.Tiek pārskatīti arhīvi ,meklētas jaunas idejas un notiek gatavošanās nākamajai meklēšanas ekspedīcijai .