Koknese 25.09.,26.09.,02.10.,03.10.2010

2010. gada 3. septembrī M.V.ZVAIGZNE uz e-pastu saņēma ziņojumu no Kokneses domes sabiedrisko attiecību speciālistes Anitas Šmites vēstuli ,kurā bija noradīts, ka Koknesē dzīvo 97 gadus vecā Alma Ozola, kura varot parādīt vietas Koknesē kur apbedīti 2 pasaules karā kritušie Vācu armijas karavīri . Tika pieņemts lēmums apmeklēt sirmgalvi un iztaujāt viņu par šiem ziņotajiem faktiem . Ierodoties pie sirmgalves ,viņa izstāstīja par notikumiem, kuri risinājušies 1944 gadā Koknesē un tās apkārtnē , kā arī parādīja vietas kur tikuši apglabāti kritušie VA kareivji . Pārbaudot Vācu arhīvu ziņas un Kokneses iedzīvotāju sniegto informāciju, Koknesē pie luterāņu baznīcas tika atrasti Vācu armijas kareivju apbedījumi, kur, pēc arhīva ziņām, varētu būt apbedīti ap 30 kritušo kareivju. Šajā vietā meklēšanas vienība „Zvaigzne” kopā ar meklēšanas vienības „Leģenda” kolēģi četru dienu laikā atrada un izraka 12 vācu armijas kareivju mirstīgās atliekas. Diemžēl pie 4 kareivjiem netika atrasti identifikācijas žetoni un daļa atrasto skeletu bija bojāti, iepriekšējos gados veidojot dažādas komunikācijas- rokot ūdensvadu, būvējot katlumāju ar saimniecības ēkām . Ekspedīcijas laikā 25.09.2010.-tika atrasti 4 kareivji , 26.09.2010.-3 kareivji , 02.10.2010.-1 kareivis , 03.10.20104 kareivji