Sausnēja 07.09.2011

Pārbaudot saņemto informāciju , par VA karavīru sanitārajiem apbedījumiem Sausnējas pagasta kapsētā tika veikti zondāžas darbi . Kapsētas pārbaudes laikā  pie mūra žoga , aizbērtā ierakumā tika atrastas VA kareivja (virsnieka) mirstīgās atliekas. Pie kritušā tika atrastas dažas personīgās lietas , tajā skaitā militārie apbalvojumi , identifikācijas žetons-marka un militāra rakstura bruņojums un tā paliekas .  Žondāžu veica M.V.ZVAIGZNE Skriveru grupas loceklis .