Sausnēja 27.06.2011.

27.06.2011. Sausnējas pagastā ,autoceļa Pļaviņas-Ērgļi 20 kilometra 400 metrā ceļa kreisajā pusē norokot uzbērumu ar detektoru tika pārskanēta norokamā grunts , kad tika konstatēts spēcīgs metāla signāls. Atrokot šo vietu aptuveni 50 cm dziļumā parādījās Vācu armijas karavīra bruņu cepure. Veicot atraduma atrakšanu tika konstatēta VA karavīra mirstīgo atlieku klātbūtne. Krituša karavīra ekshumācijas laikā identifikācijas žetons-marka netika atrasta. Uz kritušā karavīra kreisās rokas pirksta tika konstatēts dzeltenas krāsas metāla gredzens ar gravētiem burtiem H.W . Kritušā karavīra atrašanā un ekshumācijā darbojās M.V.ZVAIGZNE „SKRĪVERI” 1. grupas biedrs .