Sausnēja 07.06.2011.

07.06.2011.,tika saņemts ziņojums , ka autoceļa Pļaviņas-Ērgļi 21 km norokot ceļa virsmu atrasti cilvēka kauli . Ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts ,ka būvbedrē atrodas atsevišķi kauli . Veicot vietas izpēti tika atrastas vācu armijas karavīra mirstīgās atliekas , ekipējuma un bruņojuma paliekas. Veicot savākto kaulu apskati tika konstatēts, ka atrastas divu cilvēku mirstīgās atliekas nepilnīgā komplektācijā .Netika atrasti kritušo karavīru galvaskausi un atsevišķi kauli . Pie kritušajiem netika atrastas identifikācijas markas . Tika noskaidrots, ka iespējams kauli kopā ar norakto grunti aizvesti uz lauka kur sabērti kaudzēs . Apsekojot lauku tika atrasta grunts kaudze kritušo karavīru kauliem . Veicot kaudzes izpēti tika atrasti kritušo karavīru kauli apģērba gabali un bruņojuma paliekas un viens identifikācijas žetons-marka . Tākā satumsa-meklēšanas darbus pārtraucām ,atsākot tos nākamajā dienā ,kad tika atrasts arī otrs identifikācijas žetons-marka un atlikušie karavīru kauli .Uz notikuma vietu izbrauca M.V.ZVAIGZNE „SKRĪVERI” grupa 2 cilvēku sastāvā .