Sausnēja 28.05.2011.

28.05.2011.Apsekojot ierakumus netālu no „Rumuļu” mājas Sausnējas pagastā tika atrastas divu Sarkanās armijas karavīru mirstīgās atliekas. Apskatot šo vietu tika konstatēts, ka kāds jau agrāk atracis kritušos aplasot personīgās mantas un kaulus izsvaidījuši .Kaulu savākšanas laikā tika atrastas arī atsevišķas mantas, kuras piederējušas kritušajiem SA kareivjiem. Diemžēl netika atrastas identifikācijas kapsulas vai priekšmeti, ar kuru palīdzību varētu identificēt kritušo karavīru personības. Kritušo ekshumācijā darbojās M.V.ZVAIGZNE „SKRĪVERI” grupa 4 cilvēku sastāvā .