Variešu pagasts. 29.05.2019

25.05.19., tika saņemta un pārbaudīta informācija no kāda racēja ,ka Variešu pagasta teritorijā kādā meža masīvā esot atrasts kritušais karavīrs , kura mirstīgās atliekas atstātas mežā.Ierodoties noteiktajā vietā tika uziets veikala iepirkumu maisiņš ar kritušā karavīra kauliem. Apskatot maisiņa saturu tika izsecināts ,ka ir daļeji savākti kauli no diviem karavīriem. Tika pieņemts lēmums pārmeklēt šo vietu. Tika noskaidrots zemes īpašnieks un ar saimnieka atļauju atkārtoti 29.05.2019., biedrības Vidzemes grupas biedri veica šīs vietas apsekošanu un atrada otra karavīra mirstīgās atliekas kuras bija izraktas daļeji. No atrastajām lietām tika izsecināts, ka abi kritušie ir bijuši Sarkanās armijas karavīri. Diemžēl karavīri paliks nezināmi .