Ērgļu novads ., Sausnējas pagasts. 18.05.-19.05.2019.

2019.gada 18 maijā , rīta stundā Sausnējas pagastā no daudziem Latvijas pagastiem  sabrauca biedrības meklēšanas vienība ZVAIGZNE biedri un atbalstītāji , lai ar kopīgu ekspedīciju atklātu meklēšanas sezonu. Pirms darbu uzsākšanas apmeklējām Sausnējas novadpētniecības muzeju ,iepazināmies ar Sausnējas pagasta vēsturi un izciliem pagsta iedzīvotājiem. Tad sekoja instruktāža , īsumā dienas plāns un neliela apspriede par biedrības dzīvi.  Uzsākām kritušo meklēšanas darbus , paralēli novadot “Muzeja nakts ietvaros” sausnējas muzejā nelielu lekciju par biedrību, kas esam un ko darām. Vēlā pēcpusdienā kādā no ierakumiem tika atrasts kritis vācu kareivis. Pēc brīža 10 metrus tālāk otrs kareivis. Sākās cīņa ar koku saknēm. Koki bija ieskāvuši kritušos karavīrus saknēs. Tikai pēc 4 stundu cīņas no saknēm izdevās atbrīvot pirmo atrasto kareivi. Kareivis bija smagi cietis un miris no daudziem šķembu ievainojumiem. Tika atrasta identifikācijas ”marka” līdz ar ko ir cerība ,ka kareivis tiks atpazīts un tuvinieki uzzinās par šā vīra likteni. Satumsa un darbus nācās atlikt uz nākamo rītu. Nākamajā rītā izdevās “izcīnīt” otru kareivi. Arī šis karavīrs bija miris no daudziem ievainojumiem, tikai diemžēl paliks nezināms…

Paldies Sausnējas pagasta pārvaldei un pagasta iedzīvotājiem par sniegto atbalstu kritušo karavīru meklēšanā. Meklēšanas pasākumā piedalījās 15 biedrības biedri un atbalstītāji