RĪGAS BRĀĻU KAPOS apglabāto Vācu armijas gaisa spēku palīgu saraksti

Informācija ņemta no vietnes www.rigasbralukapi.lv

Uzvārds Vārds Varianti Pakāpe Dzimis Miris
(Legzdiņš) (Jānis) Lazdiņš Kārlis kareivis 11.III 1921. 10.VII 1944.
Ābelīte Artūrs Augusts Arturs kapr.,unteršarfīrers 18. I. 1909. 26.VIII 1944.
Āboltiņš Eduards 19.IX 1944.
Alksnītis Roberts 19.IX 1944.
Andersons Arnolds dižkar., šturmanis 9.VII 1923. 25. IV 1944.
Ardens Arnolds Voldem. ltn. 11.VII 1904. 19.VIII 1944.
Bērziņš Jānis 1927 19.IX 1944.
Bērziņš Jānis 1927 19.IX 1944.
Bezdelīga Oļģerts 1927 19.IX 1944.
Birzeniece Alma 1900.16. XI 27.03. 1982.
Birzenieks Aleksandrs Augusta d. 1893.18.VIII 03.01.1980.
Ceimers Arvīds dižkar., šturmanis 17.IV 1922. 19.VIII 1944.
Dambīts Indulis 19.IX 1944.
Dauvarts Jānis 1927 19.IX 1944.
Duņēns Juris 03.VIII 1927. 19.IX 1944.
Eglīte Oļģerts 25.I. 1927. 19.IX 1944.
Elksnītis Aleksandrs 19.IX 1944.
Ēvele Vitauts 1927 19.IX 1944.
Freivalds Herberts 26.V 1927. 19.IX 1944.
Gailītis Aleksandrs vltn. 08. I. 1910. 20.VIII 1944.
Groza Jānis vltn.,ob.šturmfīrers 1.VI 1913. 16.VIII 1944.
Ivanovs Marino 03.V 1927. 19.IX 1944.
Jansons Rolands 16.VIII 1927. 19.IX 1944.
Jēgers Leonids 19.IX 1944.
Jēkabsons Tālivaldis 1927 19.IX 1944.
Kauliņš Jānis 1927 19.IX 1944.
Kindzulis Vladislavs 28.XII 1928. 19.IX 1944.
Kļaviņš Kārlis Kļavītis kareivis 7.VII 1909. 27.IV 1944.
Krickis Eduards 17.IV 1927. 19.IX 1944.
Krujelis Harijs 1927 19.IX 1944.
Kuive Rolands 16.I.1928. 19.IX 1944.
Ķimenis Voldemārs vltn. 10.V 1910. 01.IX 1944.
Lācis Rūdolfs Brunis 30.X 1928. 19.IX 1944.
Lapacinskis Alfrēds kareivis 7.X 1922. 25.IV 1944.
Liberts Edgars 19.IX 1944.
Lillennurms Kārlis Lillenurms vserž.,hauptšarfīr. 12.X 1905. 26.IV 1944.
Lūsis Jānis 05.IV 1927. 19.IX 1944.
Mežulis Voldemārs 19.IX 1944.
Miezītis Osvalds vec.v.vietn. standart.ob.junker 28.VI 1924. 8.IV 1944.
Miķelsons Uldis 31.V 1930. 19.IX 1944.
Miķītis Raimonds 22.II 1927. 19.IX 1944.
Oldermanis Jānis 03.III 1927. 19.IX 1944.
Priedītis Kārlis vltn.,ob.šturmfīrers 21.VII 1906. 20.VIII 1944.
Putniņš Kārlis 18.II.1927. 19.IX 1944.
Riba Kārlis vicekaprālis 04.IX 1914. VIII 1944.
Riņķis Ivars Zigfrīds 10.X 1928. 19.IX 1944.
Rožukalns Arvīds Aleksandrs kareivis 21.X 1919. 2.V 1944.
Skrūzmanis Jānis ltn., unteršturmfīrer 3.XII 1914. 20.IV 1944.
Skujiņš Imants 19.IX 1944.
Smiltiņš Jāzeps kareivis 9.X 1920. 1944
Stabiņš Imants 03.III 1927. 19.IX 1944.
Stūrītis Kārlis šturmmanis 1927.(1918.5.8.) 19.IX 1944.
Svīķis Andrejs Sviķis 30. XI 1927. 19.IX 1944.
Šēns Fricis 19.IX 1944.
Šmits Kārlis 30.XII 1927. 19.IX 1944.
Šūtelis Vilnis 20.III 1927. 19.IX 1944.
Vītoliņš Roalds 30.III 1929. 19.IX 1944.
Zunda Viktors 11.XI 1928. 19.IX 1944.
Zvirgzdiņš Ādolfs šturmmanis 1927.(1921.11.2) 19.IX 1944.