Jānis Jurkāns

Tiek meklēts  Jānis Jurkāns, dzimis 1926. gada 25. martā. Iesaukts dienestā vācu armijā 1944. gadā. Pēc pēdējās informācijas 1944. gada vasarā  ar kuģi pārvests uz Vāciju. Vairāk nekādas informācijas nav. Jāni Jurkānu  meklē māsa Felicita dzimusi Jurkāne, tagad Eidmane.