AIVIEKSTE 08.07.2017.

2017 .gada 8 jūlijā agrā rīta stundā Aiviekstes ciemā pie Aiviekstes upes no visas Latvijas sabrauca biedrības Meklēšanas vienība ZVAIGZNE  biedri un atbalstītāji , lai pārbaudītu saņemto informāciju par kritušo karavīru sanitāro apbedījumu vietām. Veicot pārbaudi informatoru norādītājās vietās  tika konstatēts, ka vairākas apbedījumu vietas ir tukšas ,jo kādu laiku iepriekš kritušie ir izrakti , bet zemes īpašniekiem par to nav ziņots.  Vienā no pārbaudītajām vietām tika atrasti Vācu armijas karavīra mirstīgās atliekas. Diemžēl karavīrs paliks nezināms.  Paldies Verneram Točam  un LVMI “Silava” LLUVZIMA aģentūra “Meža pētīšanas stacija”  Kalsnavas IC vadītājam Jānim Putnam  par palīdzības un atbalsta sniegšanu  kritušo karavīru meklēšanā  Kalsnavas pagastā .

Esam ieradušies un gatavi darbam