Jānis Valentīns Rēpelis(Rēpels)

Tiek meklēts Jānis Valentīns Rēpelis(Rēpels) ,dzimis 1923.gada 14.februārī Valkas apriņķa Palsmanes pag.Tūlēs .Tēvs- Jūlijs Rēpelis. Māte- Emīlija Rēpelis dzimusi Dziļuma. Iesaukts vācu armijas Gaisa spēku izpalīgos 1 1943.g.10.jūnijā.Bijis atvaļinājumā uz tēva bērēm1944.gada.4.martā.Pēdējā vēstule saņemta1944.gada.17.jūlijā.,kurā viņš raksta,ka viņa apakšvienību dislocēs uz Šauļiem.

Bez nosaukuma Gaisa izpalīgi.jpg1