Meņģele -Zvirgzdiņi 06.06.2010

2010. gada pavasarī tika saņemts ziņojums no Ilzes Rengartes par to, ka pie viņas vecāku mājām Ogres novada Meņģeles pagasta „Zvirgzdiņiem” 1944. gada vasarā-rudenī pēc kaujām pie dārza stūra apglabāti(aprakti) 4 kareivji-2 vācu un 2 krievu kareivji. Ilze Rengarte norādīja aptuveno vietu. .Veicot norādītajā vietā kontrolrakumu tika atrastas 4 kareivju mirstīgās atliekas. 3 vācu un 1 sarkanarmieša . Pie viena no VA kareivja tika atrasts identifikācijas žetons .

Pie kareivju mirstīgo atlieku atrašanas piedalījās M.V.ZVAIGZNE Meņģeles un Skrīveru grupas biedri .