Ineši. 01.12.2013.

01.12.2013.,veicot informācijas pārbaudi par krituša karavīra varbūtēju atrašanās vietu tika apsekota autoceļa Ineši-Vestiena ceļa mala. Aptuveni 3km no Inešu pagasta centra ceļa malā tika atrastas krituša karavīra mirstīgas paliekas. Savācot un pārbaudot krituša karavīra mirstīgās atliekas un personīgās mantas tika noskaidrots, ka kritušais ir SA kareivis , kurš visus šos gadus gulējis virszemes neapbedīts. Diemžēl neizdevās noskaidrot krituša karavīra identitāti.