Birzgale.18.11.2013.

Pārbaudot informāciju 18.11.2013. Birzgales pagastā pie „Lieldauģu” mājas tika atrastas kareivja mirstīgās atliekas. Izpētot pie kareivja atrastos priekšmetus tika konstatēts , ka kritušais ir sarkanarmietis un bojā ejas laiks 1941 gads. Diemžēl personība netika noskaidrota. Kareivja „pacelšanā” piedalījās MVZ Skrīveru grupas biedri 2 cilvēku sastāvā un 3 atbalstītāji-novērotāji.