Amata-Skujenes pagasts 19.05.2013.

2013. gada 19 maijā M.V.Zvaigzne apvienotā grupa 4 biedru sastāvā ieradās Amatas novadā, Skujenes pagastā lai pie mājām „Labumi” veiktu leģendas pārbaudi par leģionāra apbedījuma vietu . Ierodoties vietā, pie mājas sagaidīja tā laika lieciniece Ainas kundze ,kura izstāstīja par tā laika notikumu un apstākļiem .Ainas kundze atcerējās arī krituša kareivja uzvārdu . Veicot norādītās vietas pārbaudi tika atrastas kritušā karavīra mirstīgās atliekas un personīgās mantas . Uzsākti pasākumi lai noskaidrotu kritušā kareivja personību un uzsāktu tuvinieku meklēšanu .