Kontakti-Контакты-Kontakt

MEKLĒŠANAS VIENĪBA „ZVAIGZNE”

Reģistrācijas Nr.40008154021 , Zemkopības institūts 18-17 ,Zemkopības institūts ,Skrīveru novadā, LV-5125 ,tālrunis :+371 26371827  , e-pasts : m.v.zvaigzne@inbox.lv

Bankas rekvizīti:

Swedbank AS

S.W.I.F.T. HABALV22

Konts:  LV40HABA0551030176482