Kontakti-Контакты-Kontakt

MEKLĒŠANAS VIENĪBA „ZVAIGZNE”

Reģistrācijas Nr.40008154021 , Zemkopības institūts 18-17 ,Zemkopības institūts ,Skrīveru novadā, LV-5125 ,tālrunis :+371 26371827  , e-pasts : m.v.zvaigzne@inbox.lv
Kancelejas adrese: Sila iela 13. Skrīveri. LV-5125
Vai rakstiet uz pasta adresi:
Meklēšanas vienībai “ZVAIGZNE”
Saules iela 112-14.
Ventspils .LV-3601

Bankas rekvizīti:
Swedbank AS
S.W.I.F.T. HABALV22
Konts:  LV40HABA0551030176482

MEKLĒŠANAS VIENĪBA ”ZVAIGZNE

 

Zemgales reģions- Telefons  26371827 vai e-pasts m.v.zvaigzne@inbox.lv    ., Latgales reģions -Telefons 28339850 vai e-pasts bisters2@inbox.lv  ., Vidzemes reģions -Telefons 26371827 vai e-pasts m.v.zvaigzne@inbox.lv .     ., Kurzemes reģions -Telefons 26371827 vai e-pasts m.v.zvaigzne@inbox.lv .  

 Tā pat informāciju par Latvijas reģioniem var sūtīt uz e-pastu m.v.zvaigzne@inbox.lv  ., vai zvanīt uz telefonu 26371827.