Ērgļi 25.09.2012

24.09.2012.,tika saņemts ziņojums , ka autoceļa Rīga-Ērgļi 95 km norokot ceļa virsmu atrasti cilvēka kauli . Ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts , ka ceļa malā atrodas cilvēka galvaskausa gabali . Veicot vietas izpēti tika atrastas Sarkanās armijas karavīra mirstīgās atliekas , dažas personīgās mantas. Pie kritušā tika atrasta numurēta medaļa „ZA OTVAGU” . Par atrasto kareivi un apbalvojumu paziņots Krievijas Federācijas konsulātam. Uzsāktas visas nepieciešamās darbības lai noskaidrotu kritušā kareivja personību .Uz notikuma vietu izbrauca M.V.ZVAIGZNE „Skrīveri”, „Meņģele” grupas biedri 2 cilvēku sastāvā .