Mazozoli 01.09.2012.

2012. gada 1. septembrī turpinot karavīru apbedījuma vietas izpēti Ogres novadā, Mazozolu pagastā  „Zeltapšu” mājas apkārtnē ,tika atrastas vēl 3 VA karavīru mirstīgās atliekas. Pie kritušajiem tika atrastas identifikācijas žetonu pusītes un atsevišķas personīgās mantas. Taču laika  trūkuma dēļ darbi tika apturēti. Atkārtota ekspedīcija uz šo vietu notiks septembra mēneša pirmajā daļā . Ekspedīcijā piedalījās M.V.ZVAIGZNE Skrīveru un Vecbebru grupu biedri , kā arī interesenti no Mazozolu pagasta .