Mazozoli 11.-12.08.2012.

2012. gada 11. augustā veicot informācijas pārbaudi par iespējamu karavīru apbedījuma vietu Ogres novadā, Mazozolu pagastā tika apsekota „Zeltapšu” mājas apkārtne. Netālu no ceļa tika atrasta VA armijas karavīru apbedījuma vieta. Ekshumācijas veikšanas divu dienu laikā tika atrastas 12. vācu armijas karavīru mirstīgās atliekas . Pie kritušajiem tika atrastas identifikācijas žetonu pusītes un atsevišķas personīgās mantas. Taču laika un finansu  līdzekļu trūkuma dēļ darbi tika apturēti. Atkārtota ekspedīcija uz šo vietu notiks septembra mēneša pirmajā daļā . Ekspedīcijā piedalījās M.V.ZVAIGZNE Skrīveru un Vecbebru grupu biedri .