Jāzeps Tarvids

Tika saņemts lūgums atrast Jāzepu Tarvidu dzimušu 1922. gada 1. decembrī Krāslavā apbedījuma vietu . J.Tarvids 1943. gada marta-aprīļa mēnesī ticis iesaukts dienestā Vācu armijā no iesaukšanas punkta Valles pagastā un devies uz Jelgavu kur ticis formēta Latviešu 15 .SS divīzija .J.Tarvids dienestu esot pildījis pie štāba kā ziņnesis . Pēdējās ziņas saņemtas 1944. gada februāra mēnesī ,kad vests ar vilcienu cauri Krāslavai . Foto uzņēmumā J.Tarvids zirga mugurā .