Meņģele 29.04.2012.

2012. gada 29. aprīlī veicot meža un pameža apsekošanu Ogres novada Meņģeles pagastā , netālu no “Lazdiņu “ mājvietas meža daļa tika atrastas VA kareivja mirstīgās atliekas. Veicot teritorijas izpēti tika atrasti VA kareivja kauli,formas,ekipējuma un bruņojuma paliekas .Diemžēl pie kareivja netika atrasts identifikācijas žetons-marka. Līdz ar ko atrastais kareivis paliks nezināms. Ekspedīcijā piedalījās M.V.ZVAIGZNE Bauskas un Meņģeles grupu biedri .