2019 gada rezultāti

Gads ir noslēdzies. “Astītes” sakārtotas. Laiks īsi atskatīties un tad doties tālāk uz priekšu. Gribu pateikt LIELU PALDIES VISIEM KURI BIJA KOPĀ AR MUMS. Paldies biedriem , kandidātiem ,atbalstītājiem par veltīto laiku ,veselību un finansiālo un tehnisko atbalstu kritušo karavīru meklēšanā.  Paldies Sausnējas pagasta pārvaldes darbiniekiem īpaši pārvaldes vadītājai Elitai Ūdrei   un muzeja vadītājai Ilgai Kronītei par atbalstu. Tā pat gribu pateikties visiem Sausnējas pagasta iedzīvotājiem par sniegto informāciju ,atļauju uzturēties zemes un meža īpašumos un par izrādīto sapratni. 2019 gadā M.V.Zvaigzne biedri sadarbībā ar iedzīvotājiem Latvijas teritorijā atradusi 11 kritušos karavīrus. Tas nav daudz ,bet šie visi kareivji bija palikuši ierakumos-tātad pazuduši bez vēsts. Sausnējas pagastā tika atrasti 7 karavīri. Diemžēl tikai 3 izdosies identificēt un to tuvinieki uzzinās par kāda tuvinieka likteni. Sausnējas pagasta zemīte un meži padarīti nedaudz drošāki jo kopā ar NMN speciālistiem neitralizēti ap 150 sprādzienbīstami priekšmeti (mīnas, granātas, lādiņi). 2020 gadā plānojam vairāk uzmanības pievērst Sausnējas pagastā kritušo karavīru meklēšanā .

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Atbildēt