BRĀĻU KAPU KOMITEJAS KARAVĪRU SARAKSTI

Latviešu karagūstekņi, kuri apbedīti Krievijas Federācijā, Ļeņingradas apgabalā, Sjasstroja pilsētā, pie pilsētas kapsētas.

http://www.bkkomiteja.lv/latviesu-karagustekni-kuri-apbediti-krievijas-federacija-leningradas-apgabala-sjasstroja-pilseta-pie-pilsetas-kapsetas/

Šeit arī ir publicēti 2015.g. decembrī no Krievijas uz Latviju pārvestie un 2016.g. 8.maijā Lestenes Brāļu kapos apbedītie Latviešu leģiona karavīri.

http://www.bkkomiteja.lv/lestenes-bralu-kapu-legionari/

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.