Jaunās sezonas sākums

Ir pagājis smags gads. Notikuši daudz notikumu, kuri ietekmēja ne tikai pasauli, bet arī MŪS visus. Biedrības biedri 2023. gada maija mēneša sākumā atskatījās uz 2022. gadu.  Kritušo karavīru meklēšana nenotika. Tika apsekotas mežu un lauku platības ar cerību, ka 2023. gadā atsāksies aktīva kritušo karavīru meklēšana. Vācām informāciju un sastādījām plānus.  Izbraucām uz vairākiem ziņojumiem par mežos atrastiem kādu racēju izraktajiem kritušo karavīru kauliem.  Šādā veidā tika savāktas četru kareivju mirstīgās atliekas.  Apsekojot gravas to gultnēs tika atrastas kritušu karavīru kaulu fragmenti, granātas, ekipējuma paliekas… Šīs vietas tika piefiksētas, lai atgrieztos un atrastu kritušos. Apsekošanas laikā tika atrasts liels daudzums nesprāgušas kara munīcijas. Mīnas, lādiņi, raķetes, granātas, patronas-tas viss atrodams mežos un laukos. Zemē un uz zemes. Tas viss rada apdraudējumu cilvēkiem. Atrastie sprādzienbīstamie priekšmeti nodoti sapieriem iznīcināšanai.

2023. gads iesākās ar labām ziņām. Biedrībai tika dotas atļaujas uzsākt kritušo karavīru meklēšanas darbus. Jau sagatavošanās fāzē maija mēnesī apsekojot meža teritorijas tika atrastas 110 nesprāgušas mīnas, lādiņi, raķetes un granātas. Tās nodotas iznīcināšanai NMN speciālistiem. Tika saņemti ziņojumi par kritušu karavīru atrašanu piemājas teritorijā Ērgļu pagastā. Ir uzsāktas visas darbības-kārtotas atļaujas, lai varētu veikt šo karavīru ekshumāciju un nodošanu apbedīšanai brāļu kapos. Tika saņemti arī citi ziņojumi par karavīru apbedījuma vietām Latvijā. Pārsūtam ziņotājus vienībām, kuras ir tuvāk apbedījuma vietām. Darbi turpinās!!! 

Paldies visiem, kuri ziņo par atrastajiem karavīriem – mežos, laukos, pļavās, gravās. Kopā MĒS atgriezīsim kādu kareivi mājās un kāda ģimene saņems ilgi gaidīto ziņu…..ATRASTS JŪSU…. Paldies par atbalstu zemju īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldībām par atļauju darboties īpašumos. Paldies biedrības BIEDRIEM un ATBALSTĪTĀJIEM par ieguldīto laiku un spēku.  Lūgums iedzīvotājiem – atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus, nepārvietot tos. Atzīmējiet vietu un ziņojiet policijai par atradumu uz tālruni 110. Sargiet sevi un citus!

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Cerības…

Smagi, ļoti smagi ap sirdi un prātu. Ir pagājušas vairāk kā 70 kara dienas Ukrainā… Šajā laikā pasaulē notikušas lielas izmaiņas. Kara sekas skārušas katru cilvēku, ko ekonomiski, ko morāli, ko fiziski. Ir grūti nedomāt par to, kas tagad notiek. Pasaule vairs nebūs tāda, kāda tā bija līdz šim. Arī biedrības darbībā esošais karš ieviesis korekcijas. Biedri vairāk nodarbojas labdarībā, palīdzēdami kara bēgļiem, kā arī vācot materiālo un finansiālo atbalstu Ukraiņu bruņotajiem spēkiem. Daļa biedru piedalās militārās mācībās un mācās aizstāvēt Mūsu Latviju. Ir smagi sazināties ar Ukrainā dzīvojošiem draugiem un kolēģiem. Ir smagi, ka nespēj nekādi palīdzēt. Kaut Ukrainā plosās karš, saņemu zvanu no kāda ukraiņa, kurš lūdza palīdzību atrast Sausnējas pagastā karā krituša vectēva kapavietu. Paskaidroju, ka sakarā ar karu kritušo karavīru meklēšanas darbi ir apturēti, jo Brāļu kapu komiteja nav izsniegusi atļaujas kareivju meklēšanā. Ukrainis saka, ka saprot, ka pašreiz ir šādi ierobežojumi, bet lūdz ja tiklīdz radīsies iespēja tā meklēt kritušā vectēva kapavietu. Es apsolu, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos. Ukrainis sarunas beigās piebilst, ka, ja paliks dzīvs šajā karā, tad pēc kara viņš atbrauks uz Latviju, uz Sausnēju un apmeklēs vectēva kapa vietu ….

Smagas domas maisās pa daudzu biedru prātiem. Par to kas ir un par to kas būs…

            Paldies, biedrības biedriem, kandidātiem, novērotājiem un atbalstītājiem. Paldies visiem, kuri Mums ir palīdzējuši kritušo karavīru meklēšanā. Paldies visiem zemju saimniekiem, ka atļāvāt darboties uz savas zemes. Spēku un izturību šajā smagajā laikā.

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

2021 gada sezonas beigas

Ir pienākusi ziema…Biedrībai meklēšanas vienībai “Zvaigzne” aktīvā kritušo karavīru  meklēšanas darbība beigusies. Laiks atskatīties uz 2021 gada meklēšanas sezonu , gatavot atskaites  , pārdomāt un izvērtēt pieredzēto un piedzīvoto. Šo sezonu uzsākām vēlāk ,jo kavējās atļaujas ,tad darbi sabremzējās covid dēļ. Nemierīgi kļuva arī uz Latvijas robežas. Vairāki mūsu biedri devās sargāt Latviju un bieži vien pēc dežūras ieradās uz kritušo karavīru meklēšanas ekspedīcijām . Noguruši un pārdomām pilnām sirdīm un prātiem. Daudz jautājumu un maz atbilžu ,bet ar cerību un ticību ka viss būs labi. Savstarpējās sarunās tiek spriests ,kā jutās šie kareivji ,kuri krituši  uz šī kaujas lauka un guļ kādā bedrē vai aizbērtā ierakumā. Šis gads mums atdeva divus kareivjus. Iespējams ka ekspertiem  izdosies noskaidrot viņu vārdus un divas ģimenes saņems ilgi gaidīto ziņu…IR ATRASTS JŪSU…

               2021. gadā Sausnējas pagastā notika vairāk kā 12 biedrības ekspedīcijas. Tikām  organizējuši video tiešraidi ar Ukrainu –parādījām aptuveno apbedījuma vietu kāda krituša karavīra tuviniekiem. Izjutām abpusēji spēcīgas emocijas . Dažādās vietās gan uz laukiem ,gan mežos tika atrasti vairāk kā 100 dažādu kalibra granātu ,mīnu un lādiņu. Zemei palika vieglāk un iedzīvotājiem drošāk. Paldies par sniegto atbalstu kritušo karavīru meklēšanā  Sausnējas pagasta pārvaldei –tagad Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldei ,AS” Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecībai , SIA MYRTILLUS , “CERIŅI”, “PRIEDNIEKI” , “RUMUĻI” ,”SAULĪTES” ,”MEŽROZĪTES” ,”STRAUTMAĻI”  un citu  zemes īpašumu un māju saimniekiem. Liels paldies par JŪSU izrādīto sapratni un atbalstu un ceram uz tālāku sadarbību.

               Ja JŪSU rīcībā ir kāda informācija par kādu kritušo karavīru-pastāstiet to MUMS un varbūt kopējiem spēkiem palīdzēsim kādam kareivim atgriezties mājās… Mūs var sazvanīt uz numuru 26371827  ,vai arī nosūtīt elektronisko vēstuli uz e-pastu m.v.zvaigzne@inbox.lv.

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Sausnēja.18.11.2021.

Rīts…Slapjš un vējains . Šodien plānojam pārbaudīt vietu kur pēc nostāstiem 1944 gada septembra mēnesī pēc kaujām bedrē tika savilkti kritušie kareivji. Neskatoties uz lietu un svētku dienu uz norunāto vietu ieradušies vairāki biedrības biedri un kandidāti. Īsa instruktāža ,meklēšanas plāns un dodamies uz pārbaudes vietu. Mašīnas noliekam kādas mājas pagalmā ,par ko iepriekš vienojamies ar saimnieku . Ģērbjam lietus drēbes un lai gan līst un laiks ir nepatīkams meklētāji ir labā noskaņojumā un jokojas. Uzsākam kustību pāri kalniem un lejām. Pat kalna galā tek ūdens , meklētāji kļūts bažīgi vai apsekojamā vieta nebūs applūdusi. Beidzot ierodamies vietā. Tiek uzkurināts ugunskurs lai var sasildīties un uzsākam pārbaudes darbus. Kādas bedres malā tiek atrasti kaulu fragmenti ,citas karavīru apģērba pogas, taču kritušos neizdodas atrast. Tiek veikti kontrolrakumi taču nekā. Atsevišķās vietās bedres ir pārplūdušas un tajās ieplūst gruntsūdeņi un lietus ūdeņi. Šis vietas tiks pārbaudītas nākamajā gadā ,kad augsne būs apžuvusi. Tiek pieņemts lēmums pēc atpūtas doties pabeigt apsekot tuvumā esošo mežu. Mežā ik pēc brīža tiek atrastas patronas, mīnmetēja mīnu astītes un šķembas. Kādas meža pļavas malā zem lazdas ieraugam zirga drošku paliekas un cauršautu katlu. Tiek apsekoti ierakumi ,taču tie ir tukši. Sāk krēslot un mēs dodamies ārā no meža. Kad tiekam pie mašīnām ir jau patumšs. Pārģērbjamies un dodamies pa mājām. Paldies visiem kuri piedalījās un atbalstīja šo kritušo karavīru meklēšanas ekspedīciju.

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Sausnēja. 29.08.2021.

Sakarā ar vīrusa plosīšanos Latvijā un ieviestajiem ierobežojumiem kritušo karavīru meklēšanas darbi nav pārtraukti. Darbojamies ievērojot MK noteikumus. 29.08.2021., Sausnējas pagastā veicot augstienes apsekošanu pulksten 12.00., tika atrastas 2 vācu armijas karavīru mirstīgās atliekas . 2020 gadā aptuveni 100 metrus no šīs vietas tika atrasts kritis sarkanarmietis . Karavīri bija samesti vienā bedrē . Bedres dziļums 70 cm. Augsne-blīvs sarkanais māls. Tikai pēc 8 stundu smaga darba izdevās no māla atgūt kritušos karavīrus. Pie karavīriem atrastas uzkabes patronsomas ar patronām ,kā arī dažādas personīgās mantas un dienesta zīmotnes . Pie kritušajiem atrastas ID markas. Iespējams kritušos varēs identificēt un kāds saņems ziņu…..Atrasts Jūsu……. Paldies M.V.Zvaigze biedriem un kandidātiem par paveikto smago darbiņu!

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Sausnēja . Bīstamās kara atskaņas.

Sausnējas pagastu karš neapgāja. Mūsu biedrības biedri veic saskaņotas teritoriju apsekošanas ar mērķi atrast kritušos karavīrus .Bieži vien sprādzien bīstamos priekšmetus var atrast mežos virszemē .Tos izrakuši un pametuši kādi neapzinīgi racēji , bet gadās arī ka izrakuši meža zvēri vai arī tie no zemes iznākuši tehnikas darbības rezultātā vai arī atradušies virszemē pēc kara kaujām. Apsekošanas laikā tiek atrastie sprādzienbīstami priekšmeti tiek nodoti neitralizēšanai sapieriem. 2021 gadā sapieriem neitralizēšanai nodoti vairāk kā 100 dažāda kalibra un lieluma sprādzienbīstami priekšmeti. Gadījumā ja JŪS atrodat sprādzien bīstamus priekšmetus (mīnas, granātas ,lādiņus un t.t.) nekādā gadījumā nepārvietojiet ,neaiztieciet -nomarķējiet šo vietu un ziņojiet par atradumu policijai uz numuru 112.

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Sausnēja

2021 gada aprīlis. Smags laiks valstī. Visur plosās vīruss. 2020 gadā saņēmām lūgumu no Ukrainas atrast kara laikā krituša karavīra kapu. Litvaks Aleksejs kritis Sausnējas pagastā ,kādā no augstienēm 1944 gada 17 septembrī . Ievērojot drošības noteikumus ierodamies Sausnējas pagastā un veicam augstienes pārbaudi. Ar zemes īpašnieku ir panākta vienošanās, ka veiksim augstienes apsekošanu ,bet neveiksim rakšanas darbus ,jo augstiene ir apsēta ar ziemājiem. Augstienes apsekošanas laikā virszemē tika atrastas šautas patronu čaulītes , mīnu šķembas un nesprāguši zenītlielgabala lādiņi. Zemes virskārtā un dziļumā metāla detektors “uztausta” dažādus metālus taču atbilstoši norunai ,rakšanas darbus neveicam. Augstiene tiek filmēta ,lai uz Ukrainu varētu nosūtīt meklētā Alekseja tuviniekiem iespējamās krišanas vietas video. Tiek pieņemts lēmums pēc ziemāju nopļaušanas atkārtoti apsekot šo vietu.

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

2020 GADS

2020 gads ir pagājis . Šajā gadā esam piedzīvojuši daudzus un dažādus pārbaudījumus.  Ir bijuši daudzi prieka pilni  un arī skumju pilni brīži. No biedrības aizgājuši vairāki pieredzējuši biedri un atnākuši jauni . Darbība biedrībā ne uz mirkli nav apstājusies. Esam palīdzējuši meklēt karā pazudušos tuviniekus. 2020 gadā vairāk darbojāmies  Ērgļu novadā ,taču bija izbraukumi arī uz citiem novadiem.  2020 gadā tika atrasti 20 kritušie karavīri. Tas nav daudz vērtējot uz citu biedrību fona taču šie karavīri tagad būs atgriezušies no kaujas lauka.  Kareivju krišanas vietas un atrašanas situācija tika fiksēta un iespējams , ka daļu no atrastajiem kareivjiem varēs identificēt un kāda ģimene saņems ilgi gaidīto ziņu … ATRADIES JŪSU…   Esam saņēmuši vairākus lūgumus palīdzēt atrast karā kritušos un bezvēsts pazudušos karavīrus. Iespēju robežās veiksim meklēšanas pasākumus ,taču mūs ierobežo finansiālās iespējas. Līdz ar to cik varēsim-tik darīsim.  2020 gadā Ērgļu novadā esam atraduši un nodevuši NMN speciālistiem neitralizēšanai  vairāk kā 200 dažāda kalibra, lieluma un veida nesprāgušas munīcijas.  Paldies Sausnējas pagasta pārvaldei un pagasta iedzīvotājiem par sniegto atbalstu.  Tikām saņēmuši daudz un dažādu informāciju par vietām , kur iespējams atrodas kritušie karavīri .Daļu jau pārbaudījām , bet daļu vēl jāpārbauda.   Paldies biedrības esošajiem un bijušajiem biedriem par ieguldīto darbu un  biedrībai veltīto laiku . Labu veselību, izturību ,veiksmi un izdošanos 2021 gadā!!!

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Ērgļu novads ,Sausnēja 14.11.2020.

Agrs rīts. Biedrības „Meklēšanas vienība ZVAIGZNE” vīri un jaunieši dodas uz tikšanās vietu Sausnējā ,lai turpinātu kritušo un bezvēsts pazudušo karavīru meklēšanu. Noteiktajā laikā viens pēc otra Sausnējā pie veikala tikšanās vietā ierodas meklēšanai gatavie biedrības biedri un atbalstītāji.  Sausnēja Mūs sagaida ar aukstu vēju un temperatūru ap +1 grādu. Īsa instruktāža un dodamies uz „Rumuļu”māju apkaimi . Pirmā dienas pusē pārbaudām kaujas lauku un pozīciju vietas. Jau pirmajās pārbaudes minūtēs tiek atrasts kara atstātais mantojums- nesprāgusi 82 mm. ,mīnmetēja mīna. Gabaliņu tālāk 120 mm., mīnmetēja mīnas aste  , tad atkal 82 un 81 mm., sarkanās armijas un vācu armijas mīnmetēju lādiņu astes. Vairāk un vairāk…Tiek atrastas arī vairākas citas nesprāgušas mīnmetēju mīnas.   Ir auksti. Vējš izpūš siltumu no meklētāju ķermeņiem ,liekot tiem aktīvi kustēties skrienot un vingrot lai sasildītos.Tiek sasaukta apspriede ,kuras laikā tiek uzklausīts biedru ziņojums par atradumiem un tiek uzklausīti viedokļi.  Pēc apspriedes sazvanamies ar zemes īpašnieku un vienojamies par augstienes apsekošanas turpināšanu blakus „Rumuļu” mājām.  Neliels pārgājiens un ieraugām skatu kurš liek nodrebēt sirdij. Skatam paveras liela ,plaša kalna nogāze. Kalna korē saskatāmas iesēduma bedres . Domās tiek pārcilāti arhīvu dokumenti un kartes, kā arī agrāk bruņotajos spēkos iegūtā pieredze . Kļūst skaidrs , ka šeit ir  bijušas svarīgas kaujas pozīcijas un šajā augstienē notikušas smagas kaujas. Vīri uzsāk augstienes apsekošanu. Tiek atrasts liels daudzums padomju laiku lauksaimniecības tehnikas  detaļu paliekas un rezerves daļas. Pēc neliela brīža jaunākais biedrības biedrs ziņo ,ka ir atradis kritušo kareivi. Tiek uzsākta krituša kareivja atrakšana. Pazūd dienas laikā sakrātais nogurums. Vīri rok nejūtot auksto vēju . Pēc trīs stundu darba , tumsā, lukturīšu gaismā no bedres tiek izcelts kritušais kareivis. Kritušais kareivis bija smagi sakropļots.Tam bija  norautas kāju pēdas un  daļēji kājas, kā arī  kreisā roka un bojāta seja . Vietā kur gulēja kritušais kareivis bija pilna ar mīnu šķembām. Kareivis bija aprakts 30 cm., dziļumā un brīnums, ka arot zemi to nav skāris arkls. Pie kareivja atrada karavīra katliņu , granātu un maciņu ar patronām, pēc, kā tika secināts  ka kritušais ir bijis piederīgs sarkanajai armijai. Šajā vietā pēc arhīvu datiem cīnījās no Latvijas teritorijas  1944 gadā iesauktie vīri. Diemžēl šis kareivis paliks nezināms…

Paldies biedrības vīriem, kuri neskatoties uz smagajiem darba apstākļiem, atrada un atgrieza pazudušo kareivi. Īpaša pateicība Renāram par ieguldīto darbu un pacietību un „Rumuļu”mājas saimniekiem par atbalstu kritušo karavīru meklēšanā.

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt

Kurzeme . 15.08.2020.

15.augustā devāmies uz Kurzemi, kur mūs aizveda vietējo iedzīvotāju stāsti par kauju izplosītiem mežiem, kuros, iespējams, joprojām guļ kritušie karavīri. Ir jau pusdienlaiks un saule ir sasildījusi gaisu līdz pat 30 grādiem, kad vietējais zinātājs mūs ieved iekšā brikšņos. Ceļu un īstu mežu te vairs nav, vien tehnikas atstātas mežonīgas dangas un bebru uzpludināti purvāji. Pa ceļam redzam ierakumu kontūras un bumbu pēdas, bet mēs cenšamies no izcirtuma un purvāja tikt ēnā tālumā redzamajā krūmājā. Beidzot tikuši paēnā, saprotam, ka pirms mums te jau pabijuši daudzi jo daudzi – visapkārt salāpstota zeme. Bet mēs neesam nākuši meklēt  to pašu, ko viņi. Dodamies meklēt. Nav pagājis ilgs laiks, kad Dāvis sauc mūs visus atkal kopā – viņš ir atradis karavīru. Tas nebija detektora signāls, kas lika viņam pārmeklēt mazu iesēdumu aizbirušā ierakuma malā (kā vēlāk sapratīsim, kareivjiem nebija ne bruņucepuru, ne zābaku, ne kādas citas privātās mantas, izņemot dažas pogas). Tikai intuīcija, kas teica – paroc vēl 5 cm. Un tur jau viņš bija. Un viņš nebija viens. Mums būs vajadzīgas gandrīz divas dienas, lai no seklās, bet mālainās bedres uzmanīgi izceltu un iznestu no meža četrus sarkanās armijas  karavīrus. Trīs zvaigžņotas podziņas un patronas mums pavēsta tikai to, ka kritušie ir bijuši sarkanarmieši, diemžēl karš viņu vārdus mums ir atņēmis.

Publicēts iekš Bez tēmas | Komentēt